Loại Phòng

VIP
Phòng VIP
DELUXE 3 GIƯỜNG
Phòng Deluxe
SUPERIOR TWIN A
Phòng Superior Twin
SUPERIOR DOUBLE B
Phòng Superior Double
STANDARD TWIN B
Phòng Standard Twin
STANDRAD DOUBLE
Phòng Standard Double